Uppmuntra cykling t. ex. genom att ställa upp cykelställ

Bil- och busstrafik är den största källan när det gäller utsläpp av kväveoxider i miljöer där människor vistas. Idag är det så illa att man man räknar med att ungefär lika många människor dör i Sverige varje år på grund av luftföroreningar som tillkommer via trafik som av trafikolyckor.

Förutom kväveoxider så förekommer många cancerogena partiklar i avgaser, däck- och vägslitage och så vidare, dessa är också en mycket stor hälsorisk. Bilar, bussar och andra fordon som drivs av bensin och diesel släpper också ut stora mängder koldioxid som på ganska kort tid kan leda till dramatiska förändringar i det globala klimatet. Ytterligare en aspekt är bullret som är ett stort miljö- och hälsoproblem

En ökad cykelanvändning leder till en tystare, vackrare och mer levande stadsbild, därför är det viktigt att vi i så stor utsträckning som möjligt går över till olika färdmedel som inte belastar miljön så mycket.

Cykeln är ett utmärkt färdmedel och om fler börjar cykla så kan vi njuta av:

  • minskade utsläpp av koldioxid
  • mindre utsläpp av cancerogena ämnen vilket ger en bättre luftkvalitet
  • vackrare städer
  • mindre vägar och parkering som minskar trängsel
  • säkrare trafik
  • bättre hälsa för de som cyklar
  • och så viddare och så vidare

Hur kan man då stödja och uppmuntra cykling? Om man driver ett företag eller sitter med i styrelse i förening eller på annat sätt kan påverka så kan man uppmuntra cykling genom att t. ex. införskaffa cykelställ. Om det är in en stadsmiljö med mycket människor runt om kring kanske man även ska överväga att att ha ett låst cykelgarage så att folk kan känna sig trygga med sin cykelparkering.

Har ni själv mer tips? Välkommen med dessa i sådana fall!