Klimatavtalet i Paris år 2015

2015 i december för att vara exakt så enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder till ganska lite egentligen, men all var överens om vikten av ett avtal i alla fall. Det ska börja gälla senast år 2020. Temperaturökningen globalt ska hållas långt under 2 grader och alla ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader, så många lovade väldigt mycket. Hur mycket det blir av det och hur många som håller sina löften är en annan sak då det inte finns så mycket i avtalet som verkligen kan tvinga igenom något utan det är mest upp till god vilja. Detta gör att vi misstänker att många länder kommer att slarva och hoppas på att andra tar det på allvar och på så sätt komma undan investeringar i ny teknik och andra kostsamma åtgärder. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och arbetet startar nu med att genomföra avtalet, men som sagt vad som verkligen händer är en annan femma.